Hi,科采云┃一站式科研物资采购云平台欢迎您!  免费热线: 0451-51035213
 • 染料木素
  111704
  中检所
  446-72-0
  C15H10O5
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  111704 含量/限量测定用 约 20 mg ¥0.00
 • 金雀异黄酮
  G0272
  TCI
  446-72-0
  C15H10O5
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  G0272-1G 98.0%LC 1G ¥360.00
  G0272-100MG 98.0%LC 100MG ¥130.00