Hi,科采云┃一站式科研物资采购云平台欢迎您!  免费热线: 0451-51035213
 • (1E,4E)-1,5-Bis[3,5-bis(methoxymethoxy)phenyl]-1,4-pentadiene-3-one
  E156103
  阿拉丁
  917813-62-8
  C25O9H30
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  E156103-20MG >97.0%(HPLC) 20MG ¥470.00
  E156103-100MG >97.0%(HPLC) 100MG ¥1606.00
 • (1E,4E)-1-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1,4-pentadiene-3-one
  E156107
  阿拉丁
  1217503-60-0
  C22O7H24
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  E156107-100MG >95.0%(HPLC) 100MG ¥1254.00
  E156107-20MG >95.0%(HPLC) 20MG ¥269.00
 • 5-Aminolevulinic acid hydrochloride
  A107209
  阿拉丁
  5451-09-2
  C5H10ClNO3
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A107209-100mg 99% 100mg ¥37.00
  A107209-25g 99% 25g ¥803.00
  A107209-500mg 99% 500mg ¥52.00
  A107209-5g 99% 5g ¥251.00
  A107209-1g 99% 1g ¥81.00
  A107209-100g 99% 100g ¥2717.00
 • 5-Methoxypsoralen
  M101153
  阿拉丁
  484-20-8
  C12H8O4
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  M101153-5g >98.0%(GC) 5g ¥695.00
  M101153-250mg >98.0%(GC) 250mg ¥99.00
  M101153-1g >98.0%(GC) 1g ¥249.00
  M101153-50mg >98.0%(GC) 50mg ¥59.00
 • 5-氨基乙酰丙酸盐酸盐
  A0325
  TCI
  5451-09-2
  C5H10ClNO3
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A0325-1G 98.0%T 1G ¥1050.00
  A0325-100MG 98.0%T 100MG ¥240.00
 • 5-甲氧基补骨脂素
  520036
  中检所
  484-20-8
  C12H8O4
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  520036 供 HPLC 法含量测定用 30 mg ¥0.00
 • 6-Thioguanine
  T106639
  阿拉丁
  154-42-7
  C5H5N5S
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  T106639-5g 98% 5g ¥754.00
  T106639-25g 98% 25g ¥3311.00
  T106639-1g 98% 1g ¥258.00
 • 6-硫鸟嘌呤
  T0212
  TCI
  154-42-7
  C5H5N5S
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  T0212-5G 95.0%LC 5G ¥1310.00
  T0212-1G 95.0%LC 1G ¥435.00
 • 7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin
  E110128
  阿拉丁
  86639-52-3
  C22H20N2O5
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  E110128-5g 98% 5g ¥1279.00
  E110128-1g 98% 1g ¥297.00
  E110128-100mg 98% 100mg ¥54.00
  E110128-500mg 98% 500mg ¥179.00
 • 7-乙基-10-羟基喜树碱
  E0748
  TCI
  86639-52-3
  C22H20N2O5
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  E0748-1G 98.0%LC 1G ¥1540.00
  E0748-100MG 98.0%LC 100MG ¥255.00
 • 货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  ab214799-500UG -- 500 µg ¥4475.00
 • 货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  ab14142-100TEST -- 100 tests ¥8361.00
 • 货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  ab14144-100TEST -- 100 tests ¥8752.00
 • 货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  ab14153-100TEST -- 100 tests ¥8361.00
 • 货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  ab14159-100TEST -- 100 tests ¥9639.00
 • Anti-Kallikrein 5抗体(ab7283)
  ab7283
  abcam
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  ab7283-50UG -- 50 µg ¥4691.00
 • Anti-PD1抗体(ab286138)
  ab286138
  abcam
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  ab286138-100UG -- 100 µg ¥8362.00
 • Artesunate
  A107818
  阿拉丁
  88495-63-0
  C19H28O8
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A107818-5g 98% 5g ¥122.00
  A107818-100g 98% 100g ¥1015.00
  A107818-25g 98% 25g ¥280.00
 • Bovine MCP1 ELISA试剂盒(ab273192)
  ab273192
  abcam
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  ab273192-196TESTS -- 1 x 96 tests ¥7092.00
 • 货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  ab205077-196TESTS -- 1 x 96 tests ¥9346.00