Hi,科采云┃一站式科研物资采购云平台欢迎您!  免费热线: 0451-51035213
 • (-)-Gallocatechin gallate
  G106899
  阿拉丁
  4233-96-9
  C22H18O11
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  G106899-100mg 98% 100mg ¥2380.00
  G106899-25mg 98% 25mg ¥699.00
 • Biochanin A
  B106472
  阿拉丁
  491-80-5
  C16H12O5
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B106472-5g 98% 5g ¥1763.00
  B106472-1g 98% 1g ¥573.00
  B106472-250mg 98% 250mg ¥244.00
 • Chlorophyllin sodium copper salt
  C103352
  阿拉丁
  11006-34-1
  C34H31CuN4Na3O6
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C103352-100g -- 100g ¥754.00
  C103352-25g -- 25g ¥236.00
  C103352-5g -- 5g ¥80.00
 • Diosimin
  D111391
  阿拉丁
  520-27-4
  C28H32O15
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D111391-100g 95% 100g ¥475.00
  D111391-500g 95% 500g ¥1555.00
  D111391-5g 95% 5g ¥61.00
  D111391-25g 95% 25g ¥155.00
 • Evodine
  E101247
  阿拉丁
  1180-71-8
  C26H30O8
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  E101247-5g 97.5%(HPLC) 5g ¥1168.00
  E101247-1g 97.5%(HPLC) 1g ¥293.00
 • 地奥司明
  101348
  中检所
  520-27-4
  C28H32O15
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  101348 含量/限量测定用 100mg ¥0.00
 • 地奥司明
  D3908
  TCI
  520-27-4
  C28H32O15
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D3908-5G 85.0%LC 5G ¥360.00
  D3908-25G 85.0%LC 25G ¥1035.00
 • 柠檬苦素
  L0258
  TCI
  1180-71-8
  C26H30O8
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  L0258-100MG 95.0%LC 100MG ¥790.00
  L0258-1G 95.0%LC 1G ¥3990.00
 • 柠檬苦素(吴茱萸内酯)
  110800
  中检所
  1180-71-8
  C26H30O8
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  110800 含量 约 20 mg ¥0.00