Hi,科采云┃一站式科研物资采购云平台欢迎您!  免费热线: 0451-51035213
 • Phosphonitrilic chloride trimer
  P107062
  阿拉丁
  940-71-6
  Cl6N3P3
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  P107062-5g 98% 5g ¥40.00
  P107062-25g 98% 25g ¥93.00
  P107062-2.5kg 98% 2.5kg ¥2831.00
  P107062-100g 98% 100g ¥262.00
  P107062-500g 98% 500g ¥919.00
 • 三聚氯化磷腈
  C0584
  TCI
  940-71-6
  Cl6N3P3
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C0584-250G 98.0%GC 250G ¥2490.00
  C0584-25G 98.0%GC 25G ¥530.00