Hi,科采云┃一站式科研物资采购云平台欢迎您!  免费热线: 0451-51035213
 • (2-(Phenoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
  P334505
  阿拉丁
  2211934-51-7
  BC13O4H11
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  P334505-100mg -- 100mg ¥576.00
  P334505-500mg -- 500mg ¥2133.00
 • (2-[(4-Oxopiperidin-1-yl)methyl]phenyl)boronic acid
  O335151
  阿拉丁
  697739-42-7
  BC12NO3H16
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  O335151-250mg -- 250mg ¥460.00
  O335151-1g -- 1g ¥1152.00
 • (2-Methylpropyl)boronic acid
  M120307
  阿拉丁
  84110-40-7
  BC4O2H11
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  M120307-25g 97% 25g ¥188.00
  M120307-1g 97% 1g ¥30.00
  M120307-5g 97% 5g ¥54.00
 • (2-Methylpropyl)boronic acid
  M299536
  阿拉丁
  84110-40-7
  BC4O2H11
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  M299536-25g 95% 25g ¥179.00
  M299536-1g 95% 1g ¥29.00
  M299536-5g 95% 5g ¥59.00
 • (4-Methoxypyrimidin-5-yl)boronic Acid
  M335143
  阿拉丁
  909187-37-7
  BC5N2O3H7
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  M335143-250mg -- 250mg ¥2031.00
 • (E)-(2-Cyclopentylethenyl)boronic Acid
  E332543
  阿拉丁
  161282-93-5
  BC7O2H13
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  E332543-500mg -- 500mg ¥1896.00
 • (E)-Hexen-1-ylboronic acid
  E335895
  阿拉丁
  42599-18-8
  BC6O2H13
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  E335895-5g -- 5g ¥1706.00
  E335895-1g -- 1g ¥325.00
 • (N-Boc-5-bromo-2-indolyl)boronic acid
  B120561
  阿拉丁
  475102-13-7
  BC13NO4BrH15
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B120561-5g 95% 5g ¥611.00
  B120561-1g 95% 1g ¥165.00
 • (S)-2,2′-Dihydroxy-1,1′-binaphthalene-3,3′-diboronic acid
  D335160
  阿拉丁
  957111-27-2
  B2C20O6H16
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D335160-250mg ≥97% 250mg ¥2708.00
  D335160-500mg ≥97% 500mg ¥4914.00
 • (溴甲基)三氟硼酸钾
  P1807
  TCI
  888711-44-2
  BCf3KBrH2
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  P1807-5G 98.0%T 5G ¥2410.00
  P1807-1G 98.0%T 1G ¥730.00
 • 1,1'-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)ferrocene
  B152380
  阿拉丁
  737776-93-1
  B2C22O4FeH32
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B152380-1G >98.0%(GC)(T) 1G ¥467.00
  B152380-5G >98.0%(GC)(T) 5G ¥2090.00
  B152380-200mg >98.0%(GC)(T) 200mg ¥168.00
 • 1,2,4-Tris(methanesulfonyloxy)butane
  T164466
  阿拉丁
  108963-16-2
  C7O9S3H16
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  T164466-1g -- 1g ¥49.00
  T164466-5g -- 5g ¥202.00
  T164466-25g -- 25g ¥759.00
 • 1,2-Benzenediboronic Acid Bis(pinacol) Ester
  B153055
  阿拉丁
  269410-07-3
  B2C18O4H28
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B153055-250mg >98.0%(HPLC) 250mg ¥399.00
  B153055-1g >98.0%(HPLC) 1g ¥866.00
  B153055-5g >98.0%(HPLC) 5g ¥3420.00
 • 1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, hydrochloride
  T334518
  阿拉丁
  1162262-38-5
  BC6N2O2ClH12
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  T334518-1g -- 1g ¥13538.00
  T334518-5g -- 5g ¥27076.00
 • 1,3-Benzenediboronic acid
  B120072
  阿拉丁
  4612-28-6
  B2C6O4H8
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B120072-25g 97% 25g ¥2899.00
  B120072-5g 97% 5g ¥697.00
  B120072-1g 97% 1g ¥184.00
 • 1,4-Phenylenediboronic Acid (contains varying amounts of Anhydride)
  B100863
  阿拉丁
  4612-26-4
  B2C6O4H8
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B100863-100g 97% 100g ¥1231.00
  B100863-1g 97% 1g ¥30.00
  B100863-25g 97% 25g ¥369.00
  B100863-5g 97% 5g ¥97.00
 • 1,4-双(2-苯并恶唑基)萘
  B2728
  TCI
  5089-22-5
  C24N2O2H14
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B2728-500G 98.0%LC&N 500G ¥3875.00
  B2728-25G 98.0%LC&N 25G ¥505.00
 • 1,4-苯二硼酸(含不同量的酸酐)
  P1358
  TCI
  4612-26-4
  B2C6O4H8
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  P1358-5G -- 5G ¥1090.00
  P1358-1G -- 1G ¥385.00
  P1358-25G -- 25G ¥3025.00
 • 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole
  T162441
  阿拉丁
  552846-17-0
  BC14N2O4H23
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  T162441-1G >98.0% 1G ¥73.00
  T162441-25g >98.0% 25g ¥644.00
  T162441-5G >98.0% 5G ¥219.00
 • 1-Benzothiophen-2-ylboronic acid
  B103172
  阿拉丁
  98437-23-1
  BC8O2SH7
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B103172-5g 98% 5g ¥160.00
  B103172-25g 98% 25g ¥588.00
  B103172-1g 98% 1g ¥49.00