Hi,科采云┃一站式科研物资采购云平台欢迎您!  免费热线: 0451-51035213
 • Bis(2-carboxyethylgermanium(IV) sesquioxide)
  B107531
  阿拉丁
  12758-40-6
  C6O7Ge2H10
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B107531-5g 99.95% 5g ¥294.00
  B107531-1g 99.95% 1g ¥88.00
  B107531-25g 99.95% 25g ¥996.00
  B107531-100g 99.95% 100g ¥2999.00
 • Diphenyldichlorogermane
  D154648
  阿拉丁
  1613-66-7
  C12Cl2GeH10
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D154648-1G >95.0%(GC) 1G ¥570.00
 • Tetraethylgermane
  T162120
  阿拉丁
  597-63-7
  C8GeH20
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  T162120-1G >98.0%(GC) 1G ¥251.00
  T162120-250mg >98.0%(GC) 250mg ¥75.00
 • Tetramethylgermane
  T162121
  阿拉丁
  865-52-1
  C4GeH12
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  T162121-250mg >98.0%(GC) 250mg ¥129.00
  T162121-1g >98.0%(GC) 1g ¥294.00
 • Trimethylchlorogermane
  T162124
  阿拉丁
  1529-47-1
  C3ClGeH9
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  T162124-1G >98.0%(GC) 1G ¥502.00
 • Triphenylchlorogermane
  T162123
  阿拉丁
  1626-24-0
  C18ClGeH15
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  T162123-1g >97.0% 1g ¥709.00
  T162123-250mg >97.0% 250mg ¥248.00
 • 三氧化二双[2-羧乙基锗(IV)]
  B1367
  TCI
  12758-40-6
  C6O7Ge2H10
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B1367-25G 98.0%T 25G ¥1935.00
  B1367-5G 98.0%T 5G ¥755.00