Hi,科采云┃一站式科研物资采购云平台欢迎您!  免费热线: 0451-51035213
 • (1,3-Dioxolan-2-yl)methyltriphenylphosphonium Bromide
  D120757
  阿拉丁
  52509-14-5
  C22O2PbrH22
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D120757-1g 98% 1g ¥29.00
  D120757-5g 98% 5g ¥39.00
  D120757-25g 98% 25g ¥128.00
 • (1,3-二氧戊环-2-基)甲基三苯基溴化瞵
  D2164
  TCI
  52509-14-5
  C22O2PbrH22
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D2164-25G 97.0%T 25G ¥1250.00
  D2164-5G 97.0%T 5G ¥285.00
 • (1-Naphthylmethyl)triphenylphosphonium Chloride
  N159683
  阿拉丁
  23277-00-1
  C29PClH24
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  N159683-1g >98.0%(T) 1g ¥135.00
  N159683-5G >98.0%(T) 5G ¥415.00
  N159683-25G >98.0%(T) 25G ¥1575.00
 • (2-Hydroxybenzyl)triphenylphosphonium Bromide
  H157325
  阿拉丁
  70340-04-4
  C25OPbrH22
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  H157325-50g >97.0%(HPLC) 50g ¥1549.00
  H157325-5G >97.0%(HPLC) 5G ¥239.00
  H157325-25G >97.0%(HPLC) 25G ¥899.00
  H157325-10g >97.0%(HPLC) 10g ¥369.00
 • (2-Trimethylsilylethyl)triphenylphosphonium Iodide
  T162767
  阿拉丁
  63922-84-9
  C23SiPIH28
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  T162767-5G >98.0%(HPLC)(T) 5G ¥1701.00
  T162767-1G >98.0%(HPLC)(T) 1G ¥410.00
  T162767-200mg >98.0%(HPLC)(T) 200mg ¥126.00
 • (2-氧代丙基)磷酸二乙酯
  D3174
  TCI
  1067-71-6
  C7O4PH15
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D3174-25G 95.0%GC 25G ¥2450.00
  D3174-5G 95.0%GC 5G ¥680.00
 • (2-氧代丙基)膦酸二甲酯
  O0208
  TCI
  4202-14-6
  C5O4PH11
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  O0208-25G 95.0%GC 25G ¥1150.00
  O0208-5G 95.0%GC 5G ¥315.00
 • (3,4-Dimethoxybenzyl)triphenylphosphonium Bromide
  D155675
  阿拉丁
  70219-09-9
  C27O2PbrH26
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D155675-1g >98.0%(HPLC)(T) 1g ¥229.00
  D155675-5G >98.0%(HPLC)(T) 5G ¥792.00
 • (3-Methoxybenzyl)triphenylphosphonium Chloride
  M157920
  阿拉丁
  18880-05-2
  C26OPClH24
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  M157920-25g >98.0% 25g ¥1388.00
  M157920-250mg >98.0% 250mg ¥114.00
  M157920-1G >98.0% 1G ¥152.00
  M157920-5G >98.0% 5G ¥374.00
 • (3-Trimethylsilyl-2-propynyl)triphenylphosphonium Bromide
  T162770
  阿拉丁
  42134-49-6
  C24SiPbrH26
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  T162770-200mg >98.0%(T) 200mg ¥129.00
  T162770-1G >98.0%(T) 1G ¥374.00
  T162770-5G >98.0%(T) 5G ¥1499.00
 • (4-Chlorobenzyl)triphenylphosphonium Chloride
  C153400
  阿拉丁
  1530-39-8
  C25PCl2H21
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C153400-100g >98.0% 100g ¥1699.00
  C153400-25g >98.0% 25g ¥489.00
  C153400-5g >98.0% 5g ¥199.00
  C153400-1g >98.0% 1g ¥65.00
  C153400-500g >98.0% 500g ¥6799.00
 • (4-Nitrobenzyl)triphenylphosphonium Bromide
  N159685
  阿拉丁
  2767-70-6
  C25NO2PbrH21
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  N159685-25G >98.0% 25G ¥585.00
  N159685-100g >98.0% 100g ¥1699.00
  N159685-5g >98.0% 5g ¥192.00
  N159685-1g >98.0% 1g ¥59.00
 • (Acetylmethylene)triphenylphosphorane
  A151107
  阿拉丁
  1439-36-7
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A151107-25G >98.0% 25G ¥180.00
  A151107-5g >98.0% 5g ¥68.00
  A151107-50g >98.0% 50g ¥329.00
  A151107-100g >98.0% 100g ¥695.00
  A151107-10g >98.0% 10g ¥93.00
  A151107-250g >98.0% 250g ¥2979.00
 • (Bromomethyl)triphenylphosphonium bromide
  B113775
  阿拉丁
  1034-49-7
  C19Pbr2H17
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B113775-100g 98% 100g ¥1602.00
  B113775-1g 98% 1g ¥38.00
  B113775-5g 98% 5g ¥128.00
  B113775-25g 98% 25g ¥450.00
 • (Chloromethyl)triphenylphosphonium Chloride
  C153397
  阿拉丁
  5293-84-5
  C19PCl2H17
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C153397-5g 98% 5g ¥390.00
  C153397-100g 98% 100g ¥2799.00
  C153397-25g 98% 25g ¥768.00
 • (Cyanomethyl)triphenylphosphonium Chloride
  C153401
  阿拉丁
  4336-70-3
  C20NpClH17
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C153401-25G >98.0%(HPLC) 25G ¥239.00
  C153401-100G >98.0%(HPLC) 100G ¥752.00
  C153401-500g >98.0%(HPLC) 500g ¥3100.00
  C153401-5g >98.0%(HPLC) 5g ¥74.00
 • (Formylmethyl)triphenylphosphonium chloride
  F124630
  阿拉丁
  62942-43-2
  C20OPClH18
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  F124630-250g >98.0% 250g ¥3699.00
  F124630-10g >98.0% 10g ¥269.00
  F124630-100g >98.0% 100g ¥979.00
  F124630-25g >98.0% 25g ¥277.00
  F124630-5g >98.0% 5g ¥84.00
  F124630-50g >98.0% 50g ¥499.00
 • (Triphenylphosphoranylidene)acetonitrile
  T162823
  阿拉丁
  16640-68-9
  C20NpH16
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  T162823-5G >98.0%(HPLC) 5G ¥128.00
  T162823-25G >98.0%(HPLC) 25G ¥467.00
  T162823-100g >98.0%(HPLC) 100g ¥1618.00
  T162823-1g >98.0%(HPLC) 1g ¥44.00
  T162823-10g >98.0%(HPLC) 10g ¥246.00
 • (三苯基膦烯)乙酸乙酯
  T1944
  TCI
  1099-45-2
  C22O2PH21
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  T1944-250G 98.0%LC 250G ¥2805.00
  T1944-25G 98.0%LC 25G ¥760.00
 • (溴代二氟甲基)膦酸二乙酯
  D3071
  TCI
  65094-22-6
  C5O3F2PbrH10
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D3071-25G 97.0%GC 25G ¥1595.00
  D3071-5G 97.0%GC 5G ¥690.00