Hi,科采云┃一站式科研物资采购云平台欢迎您!  免费热线: 0451-51035213
 • (1R,2S)-1-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-2-vinylcyclopropanecarboxylic Acid
  R160922
  阿拉丁
  159622-10-3
  C11NO4H17
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  R160922-1G >98.0%(GC) 1G ¥210.00
  R160922-200MG >98.0%(GC) 200MG ¥109.00
  R160922-10g >98.0%(GC) 10g ¥1479.00
  R160922-5g >98.0%(GC) 5g ¥1178.00
 • (4aS,8aS)-2-Benzoyl-1,3,4,4a,5,8a-hexahydro-6(2H)-isoquinolinone
  A151229
  阿拉丁
  52346-14-2
  C16NO2H17
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A151229-100MG >97.0%(GC) 100MG ¥993.00
  A151229-10mg >97.0%(GC) 10mg ¥169.00
 • (Chloromethyl)trimethylsilane
  C115785
  阿拉丁
  2344-80-1
  C4SiClH11
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C115785-250ml 98% 250ml ¥579.00
  C115785-5ml 98% 5ml ¥44.00
  C115785-100ml 98% 100ml ¥310.00
  C115785-25ml 98% 25ml ¥103.00
  C115785-500ml 98% 500ml ¥1376.00
 • (氯甲基)三甲基硅烷
  C0862
  TCI
  2344-80-1
  C4SiClH11
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C0862-250ML 98.0%GC 250ML ¥1275.00
  C0862-100ML 98.0%GC 100ML ¥640.00
  C0862-25ML 98.0%GC 25ML ¥215.00
 • 1,2-Bis(dimethylsilyl)benzene
  B102290
  阿拉丁
  17985-72-7
  C10Si2H18
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B102290-5ml 98% 5ml ¥658.00
  B102290-1ml 98% 1ml ¥207.00
 • 1,2-双(二甲硅基)苯
  B1699
  TCI
  17985-72-7
  C10Si2H18
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B1699-5ML 94.0%GC 5ML ¥1700.00
  B1699-1ML 94.0%GC 1ML ¥540.00
 • 1-(Methoxymethyl)-1H-benzotriazole
  M157839
  阿拉丁
  71878-80-3
  C8N3OH9
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  M157839-5G >98.0%(GC) 5G ¥1889.00
  M157839-1G >98.0%(GC) 1G ¥629.00
  M157839-250mg >98.0%(GC) 250mg ¥229.00
 • 1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-3-carboxaldehyde
  T162683
  阿拉丁
  177947-96-5
  C9NO3H15
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  T162683-10g >98.0%(GC) 10g ¥2539.00
  T162683-1G >98.0%(GC) 1G ¥328.00
  T162683-5g >98.0%(GC) 5g ¥1481.00
  T162683-25g >98.0%(GC) 25g ¥5438.00
  T162683-250mg >98.0%(GC) 250mg ¥137.00
  T162683-200MG >98.0%(GC) 200MG ¥89.00
 • 1-(Trimethylsilyl)-1H-benzotriazole
  T124070
  阿拉丁
  43183-36-4
  C9N3SiH13
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  T124070-5g 95% 5g ¥293.00
  T124070-1g 95% 1g ¥106.00
  T124070-25g 95% 25g ¥1068.00
 • 1-(三甲基硅烷基)-1H-苯并三唑
  T1752
  TCI
  43183-36-4
  C9N3SiH13
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  T1752-25G 97.0%GC 25G ¥2190.00
  T1752-5G 97.0%GC 5G ¥715.00
 • 1-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyloxy]benzotriazole
  H156871
  阿拉丁
  82911-71-5
  C21H15N3O3
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  H156871-10g >98.0%(HPLC) 10g ¥864.00
  H156871-25g >98.0%(HPLC) 25g ¥1829.00
  H156871-1g >98.0%(HPLC) 1g ¥124.00
  H156871-5g >98.0%(HPLC) 5g ¥239.00
 • 1-Acetyl-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridine
  A151033
  阿拉丁
  107866-54-6
  C7N4OH6
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A151033-5g 97% 5g ¥2999.00
  A151033-250mg 97% 250mg ¥299.00
  A151033-1g 97% 1g ¥859.00
 • 2'-Bromoacetanilide
  B152714
  阿拉丁
  614-76-6
  C8NOBrH8
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B152714-5G >98.0%(GC) 5G ¥99.00
  B152714-25G >98.0%(GC) 25G ¥1429.00
  B152714-500g >98.0%(GC) 500g ¥13999.00
  B152714-100g >98.0%(GC) 100g ¥3999.00
 • 2,2-Dimethoxypropane
  D105750
  阿拉丁
  77-76-9
  C5O2H12
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D105750-25ml 99% 25ml ¥39.00
  D105750-10L 99% 10L ¥1334.00
  D105750-500ml 99% 500ml ¥141.00
  D105750-100ml 99% 100ml ¥48.00
  D105750-2.5L 99% 2.5L ¥489.00
 • 2,2-二甲氧基丙烷
  A0057
  TCI
  77-76-9
  C5O2H12
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A0057-500ML 98.0%GC 500ML ¥260.00
  A0057-25ML 98.0%GC 25ML ¥125.00
 • 2-(Boc-amino)-5-(aminomethyl)pyridine
  B123928
  阿拉丁
  187237-37-2
  C11N3O2H17
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B123928-1g 97% 1g ¥1259.00
  B123928-5g 97% 5g ¥5679.00
 • 2-(Boc-amino)-5-bromopyridine
  B124676
  阿拉丁
  159451-66-8
  C10N2O2BrH13
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B124676-5g 97% 5g ¥147.00
  B124676-25g 97% 25g ¥1363.00
 • 2-(Boc-oxyimino)-2-phenylacetonitrile
  B121590
  阿拉丁
  58632-95-4
  C13H14N2O3
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B121590-5g 99% 5g ¥39.00
  B121590-25g 99% 25g ¥111.00
  B121590-100g 99% 100g ¥444.00
  B121590-500g 99% 500g ¥2012.00
 • 2-(tert-Butoxycarbonyl)-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene
  T162351
  阿拉丁
  188345-71-3
  C11NO2H17
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  T162351-5g >95.0%(GC) 5g ¥1043.00
  T162351-25g >95.0%(GC) 25g ¥3039.00
  T162351-1g >95.0%(GC) 1g ¥287.00
  T162351-10g >95.0%(GC) 10g ¥1719.00
 • 2-(Trimethylsilyl)ethanol
  T111253
  阿拉丁
  2916-68-9
  C5OsiH14
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  T111253-25ml 98% 25ml ¥364.00
  T111253-100ml 98% 100ml ¥1279.00
  T111253-5ml 98% 5ml ¥97.00
  T111253-1ml 98% 1ml ¥67.00