Hi,科采云┃一站式科研物资采购云平台欢迎您!  免费热线: 0451-51035213
 • C889166 tert-butyl (2-(2-(prop-2-yn-1-yloxy)ethoxy)ethyl)carbamate, ≥95%
  C889166
  麦克林
  634926-63-9
  C10NO3H17
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C889166-25g ≥95% 25g ¥49880.00
  C889166-5g ≥95% 5g ¥12288.00
  C889166-500mg ≥95% 500mg ¥1566.00
 • 货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D889165-25g ≥95% 25g ¥4761.00
  D889165-5g ≥95% 5g ¥1638.00
  D889165-1g ≥95% 1g ¥531.00
 • 货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  P889167-25g ≥95% 25g ¥70588.00
  P889167-5g ≥95% 5g ¥17647.00
  P889167-500mg ≥95% 500mg ¥2117.00
 • ★B916762 4-溴-1-(氯甲基)-2-碘苯, 97%
  B916762
  麦克林
  1261553-12-1
  C7ClBrIH5
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B916762-bulk 97% bulk ¥0.00
  B916762-5g 97% 5g ¥4200.00
  B916762-1g 97% 1g ¥1200.00
 • ★N916764 N-亚硝基二环己基胺, 98%
  N916764
  麦克林
  947-92-2
  C12N2OH22
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  N916764-bulk 98% bulk ¥0.00
  N916764-1g 98% 1g ¥2100.00
  N916764-250mg 98% 250mg ¥770.00
 • ★N916765 2-(甲基亚硝基氨基)乙醇, 98%
  N916765
  麦克林
  26921-68-6
  C3N2O2H8
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  N916765-bulk 98% bulk ¥0.00
  N916765-1g 98% 1g ¥2100.00
  N916765-250mg 98% 250mg ¥770.00