Hi,科采云┃一站式科研物资采购云平台欢迎您!  免费热线: 0451-51035213
 • 2-(4-磺基苯偶氮)-1,8-二羟基萘-3,6-二磺酸...
  D0604
  TCI
  23647-14-5
  C16N2O12Na3S3H12
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D0604-25G 95.0%LC 25G ¥605.00
  D0604-5G 95.0%LC 5G ¥315.00