Hi,科采云┃一站式科研物资采购云平台欢迎您!  免费热线: 0451-51035213
 • (+)-2-Methyl-L-serine
  A118304
  阿拉丁
  16820-18-1
  C4NO3H9
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A118304-1g 99% 1g ¥4019.00
  A118304-250mg 99% 250mg ¥1482.00
  A118304-50mg 99% 50mg ¥679.00
 • (1R,3S)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic Acid
  R160830
  阿拉丁
  222530-39-4
  C12NO4H21
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  R160830-200mg >97.0%(GC)(T) 200mg ¥1357.00
  R160830-1G >97.0%(GC)(T) 1G ¥1672.00
 • (1S,3R)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic Acid
  S161401
  阿拉丁
  222530-34-9
  C12H21NO4
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  S161401-1G >97.0%(GC)(T) 1G ¥423.00
 • (1S,3R)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopentanecarboxylic Acid
  S161409
  阿拉丁
  261165-05-3
  C11NO4H19
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  S161409-5g >95.0% 5g ¥1580.00
  S161409-1g >95.0% 1g ¥502.00
  S161409-25g >95.0% 25g ¥7833.00
  S161409-250mg >95.0% 250mg ¥237.00
 • (3R,4S,5S)-4-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]methylamino]-3-methoxy-5-methylheptanoic acid
  R395746
  阿拉丁
  132149-81-6
  C15NO5H29
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  R395746-250mg ≥95% 250mg ¥6999.00
  R395746-100mg ≥95% 100mg ¥3699.00
 • (R)-(+)-α-Methylvaline
  M107879
  阿拉丁
  53940-82-2
  C6NO2H13
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  M107879-100mg 98% 100mg ¥513.00
  M107879-500mg 98% 500mg ¥3599.00
 • (S)-(+)-2,3-Diaminopropionic Acid Hydrochloride
  O105987
  阿拉丁
  1482-97-9
  C3H9ClN2O2
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  O105987-250mg 97% 250mg ¥29.00
  O105987-1g 97% 1g ¥30.00
  O105987-5g 97% 5g ¥99.00
 • (S)-(+)-2,3-二氨基丙酸盐酸盐
  D1377
  TCI
  1482-97-9
  C3H9ClN2O2
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D1377-100MG 98.0%N&T 100MG ¥150.00
  D1377-1G 98.0%N&T 1G ¥560.00
 • (S)-(-)-1-Ethyl-2-pyrrolidinecarboxamide
  S161270
  阿拉丁
  114812-34-9
  C7N2OH14
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  S161270-200mg >98.0%(GC)(T) 200mg ¥329.00
  S161270-1G >98.0%(GC)(T) 1G ¥894.00
  S161270-5G >98.0%(GC)(T) 5G ¥3591.00
 • (S)-(-)-α-氨基-γ-丁内酯盐酸盐
  A1445
  TCI
  2185-03-7
  C4NO2ClH8
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A1445-1G 95.0%N&T 1G ¥1015.00
 • (s)-2-phenylglycine methyl ester hydrochloride
  P106204
  阿拉丁
  13226-98-7
  C9NO2H11
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  P106204-25g 98% 25g ¥115.00
  P106204-100g 98% 100g ¥334.00
 • (S)-3-(Fmoc-amino)-N-trityl-valeric acid 5-amide
  F117045
  阿拉丁
  283160-20-3
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  F117045-5g 96% 5g ¥1649.00
  F117045-1g 96% 1g ¥410.00
 • (S)-3-(叔丁氧羰基氨基)-2-[(9H-芴-9-基...
  B6107
  TCI
  162558-25-0
  C23N2O6H26
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B6107-5G 97.0%T&LC 5G ¥1990.00
  B6107-1G 97.0%T&LC 1G ¥590.00
 • (S)-α-Amino-γ-butyrolactone hydrochloride
  A101211
  阿拉丁
  2185-03-7
  C4NO2ClH8
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A101211-5g 97% 5g ¥255.00
  A101211-1g 97% 1g ¥85.00
  A101211-100g 97% 100g ¥3805.00
  A101211-25g 97% 25g ¥955.00
  A101211-250mg 97% 250mg ¥42.00
 • 1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid
  C100837
  阿拉丁
  1076-97-7
  C8H12O4
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C100837-25g 99%,顺反混合物 25g ¥37.00
  C100837-100g 99%,顺反混合物 100g ¥101.00
  C100837-250g 99%,顺反混合物 250g ¥249.00
  C100837-500g 99%,顺反混合物 500g ¥376.00
  C100837-2.5kg 99%,顺反混合物 2.5kg ¥1777.00
 • 1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid
  C293152
  阿拉丁
  1076-97-7
  C8H12O4
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C293152-500g -- 500g ¥599.00
  C293152-2.5kg -- 2.5kg ¥4749.00
 • 1,4-环己烷二甲酸(顺反混合物)
  C0788
  TCI
  1076-97-7
  C8H12O4
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C0788-500G 98.0%GC&T 500G ¥590.00
  C0788-25G 98.0%GC&T 25G ¥150.00
 • 1,8-二氨基萘
  D0102
  TCI
  479-27-6
  C10H10N2
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D0102-500G 98.0%T 500G ¥1690.00
  D0102-100G 98.0%T 100G ¥555.00
  D0102-25G 98.0%T 25G ¥290.00
 • 1-(Z-amino)cyclopropanecarboxylic acid
  Z129139
  阿拉丁
  84677-06-5
  C12H13NO4
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  Z129139-5g >98.0%(HPLC) 5g ¥287.00
  Z129139-25g >98.0%(HPLC) 25g ¥880.00
  Z129139-250mg >98.0%(HPLC) 250mg ¥30.00
  Z129139-1g >98.0%(HPLC) 1g ¥69.00
 • 1-(苄氧羰基氨基)环丙烷甲酸
  C2680
  84677-06-5
  C12H13NO4
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车